Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

40. týden bez obalu

Karel Kuboš

Bez obalu s K. Konečnou 40. týden 2022
SPECIÁL – Ceny energií a co s nimi!?

Všechny Vás opět moc zdravím – tentokrát u speciálního dílu mého pořadu, v němž se podíváme na jedno z nejskloňovanějších témat posledních měsíců, dnů i týdnů! A vy už asi tušíte, že to bude otázka energií, kterým bude věnován celý dnešní díl. Řekneme si v něm, co je příčinou drahé energie a co dělat, aby se opět ceny ustálily na hodnotách, které jsou přijatelné pro občany i podniky.

 

Ceny energií stále rostou nejen v ČR, ale v celé Evropě! Ani Fialova vláda, ale ani evropské instituce nebyly schopny ochránit domácnosti i firmy před spirálovitě rostoucími náklady. Rozhodnutí o opatřeních, které by nás vyvedly z krize, se neustále odkládají či – a to je horší – jsou odmítána úplně se slovy, že jsou nerealizovatelná. Jejich přijmutí je přitom naléhavé!  Je načase přestat mluvit a konečně začít pracovat! Potřebujeme energetiku pod veřejnou kontrolou sloužící lidem, nikoli jako nástroj několika nejbohatších. Nemůžeme přijmout systém, který na jedné straně nechává zaměstnance a jejich rodiny bez světla a tepla, zatímco nadále generuje obrovské příjmy velkým energetickým korporacím.

 

Příčiny vysokých cen:

Tato krize ale nemá kořeny v událostech posledních měsíců. Problém je mnohem hlubší. Příčiny jsou v selhání trhu s plynem, kdy smlouvy na dodávku plynu s dlouhodobými fixními cenami byly postupně nahrazovány krátkodobými smlouvami prodávanými a nakupovanými na spotových trzích. To vedlo k větší nestabilitě cen a vytvořilo nový spekulativní trh s plynem. Dnes každý metr krychlový plynu skutečně dodaný v Evropě je výsledkem v průměru více než 25 transakcí mezi nákupy a prodejem. Musíme se rozejít s principy „neomezené volné ruky trhu,“ která způsobila explozi cen, a vrátit se ke stabilní a předvídatelné ceně našich dodávek plynu, jak fungovala v Evropě před liberalizací.

Jednou z naprosto zásadních příčin extrémního růstu cen je také přijetí Green Dealu ve stávající podobě. A zejména nátlak Německa na to, aby byl aplikován co nejdříve! Ale u Německa ještě posečkejme. Protože krom horlivého prosazování „Zeleného údělu“ začala tato země zároveň odstavovat jaderné a uhelné elektrárny. A hádejte, čím je naši západní sousedé nahrazovali! Ano, tušíte správně – plynovými elektrárnami, které měly rovněž za úkol stabilizovat elektrickou síť při výpadku proudu z větrných a solárních elektráren. Tyto plynové elektrárny ale samozřejmě potřebují obrovské množství plynu. Ostatně proto byl vybudován Nordstream I a poté budován Nordstream II. Mimochodem Německo nemá dosud vybudovanou kapacitní přenosovou elektrickou síť ze severu Německa, kde vyrábí energii z větrných elektráren, na jih do průmyslového Bavorska. Dalším dílkem do mozaiky je pak fakt, že po uvalení sankcí na Rusko od EU a USA bylo fakticky znemožněno zajistit plynulé dodávky plynu Nordstreamem I a Nordstream II nebyl vůbec spuštěn. Ruská strana měla fakticky znemožněnou repasi technického zařízení pro plynovod Nordstream I, a tím došlo k obrovskému nárůstu cen plynu pro EU. I když vlády tvrdí, že mají zajištěný plyn od jiných dodavatelů, tak faktem zůstává, že to – alespoň ve stávající situaci – kapacitně nestačí – jedná se asi o 1/3 potřeby EU pro chod hospodářství. Navíc je plyn z jiných zdrojů daleko dražší – vyšší náklady na zpracování plynu pro dopravu a vlastní dopravu plynu až ke konečnému spotřebiteli. Kdyby byl plyn zajištěn ve 100% míře, tak by samozřejmě ceny na evropských burzách padly dolů.

 

My máme řešení! Pojďme se na ně společně podívat!

 

  1. Předně musíme zastropovat ceny energií a skoncovat s neregulovaným trhem!

Před očima se nám odkrývají důsledky energetické liberalizace EU. Neregulovaný trh se hroutí. Musíme platit za skutečnou cenu energie – ne za tu, která vzniká spekulacemi na burze. Proto je nutné nastavit pravidla, která by spekulaci na burze znemožňovala. Výchozí bod ceny paliv a marží by měl být stanoven na základě skutečných výrobních nákladů. Okamžitě je nutné stanovit účinný strop velkoobchodních cen energie a plynu, abychom ochránili zranitelné domácnosti a malé podniky. Před krizí se energie prodávala v průměru za 50 EUR za MWh, dnes Evropská komise navrhuje stanovit strop příjmů na 180 EUR/MWh. To je příliš vysoké a jenom to umožňuje velkým energetickým společnostem pokračovat ve vytváření nehorázných zisků. Potřebujeme strop blízký výrobním nákladům, který zajistí dostupné ceny energie pro domácnosti a malé podniky.

 

  1. Nutným krokem je zdanění neočekávaných zisků energetických společností!

Některé energetické společnosti, ale i nadnárodní společnosti v jiných odvětvích, dosáhly v posledních měsících rekordních neočekávaných zisků. Tyto zisky jsou přímým důsledkem jejich monopolního postavení a různých spekulací. Pro nás je nepřijatelné „socializovat ztráty a privatizovat zisky.“ Proto je třeba tyto zisky zdanit a přerozdělit. Členské státy EU včetně České republiky musí mít dostatek prostředků k financování naléhavých opatření k řešení krize v oblasti energetiky a rostoucích životních nákladů.

 

Tato daň by neměla být dočasná a omezená jen na zisky v roce 2022 a na energetický sektor, spíše by měla zahrnovat všechny společnosti, které dosahují nezasloužených monopolních a neočekávaných zisků. Bavme se proto o zavedení sektorových daní. Sazba by měla být dostatečně vysoká, aby shromáždila potřebné finanční zdroje. Výtěžek z této daně by měl pomoci stabilizovat finance, tj. pokryt systém kompenzací drahoty.

 

  1. Ceny energií musejí podléhat veřejné kontrole!

Musíme omezit neprůhlednost nákupů plynu jménem velkých energetických společností. Proto je potřeba zavést mechanismy pro zajištění transparentnosti obchodních smluv podepsaných společnostmi působícími na trhu s plynem, stanovit strop pro objem spotových obchodů a oddělit obchod s plynem a elektřinou.

 

  1. Chceme garantovat minimální dodávky životní energie!

V 21. století není možné, aby občanům České republiky hrozilo, že budou v zimě mrznout nebo že nebudou moci svítit.  Bavme se proto tom, jak zajistit pro domácnosti minimální kvóty dodávek životně důležité energie. A to za garantované nízké ceny za první KWh spotřeby.

 

  1. Přestaňme odmítat jadernou energetiku a zařaďme ji mezi dlouhodobé zdroje!

Budoucnost české energetiky se neobejde bez silné a moderní energetiky jaderné. EU ale přes dočasný ústupek stále odmítá klasifikovat jádro jako perspektivní zdroj energie. To může komplikovat budoucí financování tohoto strategického energetického odvětví. KSČM v této věci dlouhodobě zastává jasný postoj: prosazujeme dostavbu jaderných elektráren Dukovany a Temelín! 

 

  1. Vedle velkých zdrojů ale musíme podporovat i ty lokální!

Proto je nutné začít plánovat zavádění decentralizované obnovitelné energie, a to ve spolupráci s občanskou společností. Musíme podporovat místní, malé výroby energie, za účasti občanů a obcí.  Které budou nezávislé na výkyvech trhu a bezpečnostní situaci.

 

Toto jsou naše návrhy shrnuté tak, aby se vešly zhruba do desetiminutového videa. Budu moc ráda, když jej budete sdílet a přeposílat. A závěrem mi jen dovolte…platí, že ten, kdo je připraven, nebude nemile překvapen. A vládní představitelé, Vám bych chtěla vzkázat jedno: začněte už konečně něco dělat pro lidi, nebo odstupte!

 

 

 

Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=lKB-C6PXfYQ

 

Posílám Vám rovněž své vystoupení na demonstraci na Václavském náměstí 28. září: https://www.youtube.com/watch?v=F-EyKYbqy3U

 

Připojuji i rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/At-lide-ucty-za-plyn-posilaji-do-Moskvy-Odpoved-hodna-statnika-Konecna-ve-varu-716247