Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Usnesení ÚV KSČM

Albert Kukol

U s n e s e n í

12. zasedání ÚV KSČM dne 17. července 2021 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I. Schvaluje

1. Stanovisko k aktuální politické situaci;

2. Upravené návrhy kandidátní listin Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Královéhradeckého kraje, Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje pro volby do PS PČR v roce 2021;

3. Zmocněnce a náhradníka zmocněnce KSČM v Kraji Vysočina pro volby do PS PČR v roce 2021;

4. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2021;

5. Vyhodnocení diskuse z 11. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 17. 4. 2021;

6. Vyhodnocení diskuse z mimořádného zasedání ÚV KSČM, konaného dne 29. 5. 2021;

7. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 11. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM;

 

II. Bere na vědomí

1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM;

2. Dopis s. Pavla Březy ze dne 29. 6. 2021;

3. Dopis s. Leo Luzara ze dne 8. 7. 2021.

 

III. Svolává

– jednodenní mimořádný volební sjezd KSČM na základě žádosti 31 OV KSČM dle článku 67 Stanov KSČM na 23. 10. 2021

 

IV. Pověřuje

– VV ÚV KSČM schválením případných dalších změn, k nimž může dojít na kandidátních listinách od 12. zasedání ÚV KSČM.

 

V. Uvolňuje

– s. Karla Dvořáka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Havlíčkův Brod

– s. Milana Krajču z funkce člena ÚV KSČM za obvodní organizaci KSČM Praha 3

– s. Ladislava Urbana z funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM (Plzeňský kraj)

 

VI. Volí

– s. Jiřího Horáka za člena Ideologické komise ÚV KSČM (Praha)

 

VII. Potvrzuje

– novou členku ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Havlíčkův Brod s. Věru Pilarovou

– nového člena ÚV KSČM za obvodní organizaci KSČM Praha 3 s. Ondřeje Kazíka

 

VIII. Konstatuje

– Mimořádné zasedání ÚV KSČM dne 29. 5. 2021 projednalo návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM a nesvolalo jej

 

IX. Doporučuje

– PK KSČM vyjádřit na půdě Poslanecké sněmovny PČR stanovisko KSČM k otázce konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu na území ČR

 

X. Ukládá

1) předložit 13. zasedání ÚV KSČM návrh na technické zabezpečení videokonferenčního konání sjezdu KSČM

Zodpovídá: P. Šimůnek

Termín: 18. 9. 2021

 

2) Předložit POZ jednodenního mimořádného volebního sjezdu KSČM

Zodpovídá: P. Šimůnek

Termín: 18. 9. 2021

 

XI. Stanovuje

termín 13. zasedání ÚV KSČM na 18. září 2021 s programem:

– Informace o průběhu volební kampaně.

– Předběžný záměr přípravy voleb do obecních zastupitelstev a Senátu.

– POZ výročních členských schůzí a stranických konferencí KSČM.

– POZ jednodenního mimořádného volebního sjezdu KSČM.

– Návrh na technické zabezpečení videokonferenčního konání sjezdu KSČM.

– Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2021.

– Stanovisko ÚRK k vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2021.

– Vyhodnocení diskuse 12. zasedání ÚV KSČM.

– Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 12. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení