Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Hanebný útok pravice!

Albert Kukol

Papaláši Jurečkovi od lidovců asi hráblo

10. červenec 2021 | 11.53 | blog › první rubrika ›

Papaláši Jurečkovi od lidovců asi hráblo

„Vysokým komunistickým funkcionářům a zaměstnancům ÚV KSČ z doby minulého režimu, ministrům či poslancům ČNR, Národního a Federálního shromáždění či příslušníkům tehdejších zpravodajských služeb by se mohly dodatečně snížit důchody. Navrhl to předseda lidovců Marian Jurečka.“ Celé viz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jurecka-nizsi-duchody-exponentum-minuleho-rezimu-40365680

 

Někteří Jurečkův návrh hodnotí jako hodně opožděný populismus. Ale je to ještě horší:

 

1.Jurečka patrně nemá představu o platech a „výhodách“ řady kategorií, které uvádí, zejména v případě poslanců je zcela mimo mísu.

 

2. Srovnáním, které si každý snadno udělá, lze snadno zjistit, že v tomto případě platí „Zloděj volá, chyťte zloděje!“, protože platy poslanců začaly raketově růst teprve tehdy, až u toho byl Jurečka a jemu podobní. Takže ne poslanci za minulého režimu, ale tito jsou skuteční a bezostyšní papaláši, kteří si dovolili to, co si minulý režim nedovolil.

 

3. Pokud by chtěl dodat svému návrhu důvěryhodnost, měl pod návrh získat podpis svých spolustraníků, kterých se to týká. Jejich seznam je dost dlouhý.

 

Pro úplnost uvádíme článek z roku 2017, který si dal práci a provedl podrobné srovnání (odlišuji jej barvou):

 

V následujícím článku předkládám fakta ohledně platových podmínek poslanců před rokem 1989, které porovnávám se současností. Vybral jsem dvě kritéria: Prvním kritériem je plat poslance a druhé kritérium činí náhrady a přivýdělky poslanců. Řekněme, že vzhledem ke kupní síle v rámci zjednodušení tak k socialistickému ohodnocení v podobě československých korun posléze přidáme dnešní nulu české koruny navíc, abychom nesnižovali úroveň tehdejšího ohodnocení poslanců ve srovnání s dnešní dobou.

 

Upozornění: „Nejedná se o propagaci komunismu, ale o poselství následujícím generacím.“

Základní plat poslance se běžně pohybuje nad 70.000 korun, průměrný plat poslence se pohybuje v současnosti kolem 87.000 korun. Úroveň průměrné mzdy je v současnosti 28.323 korun a minimální mzda 11.000 korun.

 

Každý poslanec má celkově nárok na sedm druhů náhrad:

1. Náhrada na reprezentaci …… do výše 109.200 korun,

2. Na cestovní náhrady …… do výše 409.200 korun,

3. Za administrativní a odbornou práci ….. do výše 170.436 korun,

4. Zajištění služeb asistentů ….. do výše 468.000 korun,

5. Na ubytování mimo Prahu …. 204.000 korun,

6. Poplatky za telefon …. do výše 60.000 korun,

7. Pronájem kanceláře a vybavení ….. do výše 386.400 korun.

 

Přivýdělky k základnímu platu v kapitalismu:

 

Výbory ….. cca 25 tisíc za předsedu, 12.500 za místopředsedu,

Podvýbory … cca 12.500 za předsedu, cca 6.000 za místopředsedu,

Komise a delegace … cca 25 tisíc korun za předsedu,

Poslanecká sněmovna … kolem 100 tisíc za předsedu, kolem 50 tisíc za místopředsedu.

 

Ohodnocení poslanců před rokem 1989:

Podle Sborníku hlavních dokumentů XVI. sjezdu KSČ z dubna roku 1981 (str. 12) se průměrná nominální měsíční mzda pracovníka socialistického sektoru činila 2.643 korun československých.

 

Dovolím si přiložit fakta ohledně odměňování poslanců před rokem 1989 podle zákona č. 32/1989 Sb. o poslancích Federálního shromáždění.

 

Zde uvádím komunistický poslanecký plat:

 

§ 23 (1) Poslanec vykonává svou funkci bezplatně.

§ 23 (2) Poslanec nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

§ 23 (3) Organizace, v níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna poskytnout mu pracovní volno pro výkon jeho funkce ve Federálním shromáždění i ve volebním obvodu. Poslanci náleží za dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku, kterou mu vyplatí organizace. Požádá-li o to organizace, uhradí jí ušlý výdělek poslance Kancelář Federálního shromáždění. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje se náhrada ušlého výdělku z rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění.

 

Zde uvádím poslanecké výhody za socialismu:

§ 25 (1) Poslanci mohou bezplatně používat hromadných dopravních prostředků Československé socialistické republiky.

§ 25 (2) Pro cesty na schůze sněmovny, jejich orgánů nebo orgánů Federálního shromáždění nebo pro cesty, k nimiž byli pověřeni předsednictvem sněmoven, popřípadě předsednictvem Federálního shromáždění, mohou včetně cest zpátečních, používat bezplatně též letadla. Při uvolnění poslance mimo jeho trvalé bydliště, trvají déle než jeden měsíc, může poslanec použít bezplatně letadla též k návštěvě rodiny, včetně cesty zpáteční, a to jednou za 14 dnů.

 

Závěrem:

V tomto textu jsem srovnával náhrady za minulého režimu se současností. Zatímco v socialismu pobíral poslanec průměrnou mzdu s výhodou dopravy zdarma, tak v současnosti poslanci pobírají 3 krát vyšší částku než je výše průměrné mzdy a k tomu 7 poslaneckých druhů náhrad. Člověk ani v té době nemusel žít, protože mu stačí sehnat si skutečná fakta.

Citování z: https://www.humanart.cz/literatura-90381-platove-podminky-poslancu-za-socialismu-a-kapitalismu.html

Ani platy stranického aparátu nebyly valné. Proto ten výrok Jakeše v Červeném Hrádku, kterým se podivoval nad tím, kolik vydělávala Zagorová.

Ale je dobré, že Jurečka otázku platů papalášů tehdejšího a současného režimu otevřel. Je dobré, že si lidé před volbami připomenou rozdíly.

Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/9595-papalasi-jureckovi-od-lidovcu-asi-hrablo.html