Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

(název)

Albert Kukol

KSČM odmítá segregaci českých seniorů

Sněmovna má na programu svého jednání potřebné zvyšování důchodů. V této souvislosti předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prohlásil, že spolu s tím zkusí prosadit také snížení důchodů těm, kteří pracovali pro předlistopadový „komunistický“ režim. Následně se k této zavrženíhodné věci přihlásil i předseda PK Pirátů Jakub Michálek. Pozměňovací návrh počítá s tím, že by se pro výpočet důchodu nezapočítávaly roky, kdy lidé pracovali v některých funkcích, včetně volených poslanců ČNR a FS ČSSR, ale i poslanci národních výborů, či členové vlád, funkcionáři a zaměstnanci KSČ nebo ozbrojených sborů. Tento návrh se týká i bývalých funkcionářů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, coby nedílných součásti Národní fronty. Znamená to snížit důchody lidem, kteří v Československu pracovali na různých místech ve prospěch celého státu. Bývalá ČSSR byla nezadluženým státem s rozvinutým průmyslem i zemědělstvím, byla zajištěna bezplatná zdravotní péče a vzdělání, fungovala dopravní obslužnost. Většina těchto lidí se zasloužila o to, že nedovolili rozkrást, rozprodat a zadlužit republiku na mnoho generací dopředu a chránili státní hranici. V mezinárodním společenství chránili naši suverenitu a identitu. I proto KSČM důrazně odmítá uskutečnění sjezdu sudetoněmeckého Landsmannchaftu v České republice.

Navrhovatel a podporovatelé zapomněli, že na rozdíl od Slovenska, se něco podobného v naší České republice už událo. Bylo to v roce 1995, kdy byly odebrány výsluhy některým příslušníkům ČSLA a bezpečnostních sborů, což vedlo k založení hnutí AR 95 (Aktivováni retroaktivitou) a k mnoha soudním sporům, ve kterých nebyl stát vždy úspěšný a diskreditoval se u Evropského soudu pro lidská práva.

Pro KSČM je nepřípustná tato snaha o rozdělení občanů na různé kategorie a opuštění principu rovnosti, který je chráněn Ústavou naší země. Jde o snížení důchodů vybraným kategoriím občanů na principu podivné kolektivní viny, odůvodněné zvrácenou ideologií. V předvolebním boji je jejich cílem více znesvářit a rozdělit českou společnost, aby se dala lépe ovládat, třeba i ze zahraničí. Snaha je zde bez jakýchkoliv skrupulí kastovat občany podle jejich politického názoru a pracovního zařazení. Revanš v cizím žoldu, bezbřehá touha po jakési odplatě některým skupinám českých občanů, je lidovcům vlastní dlouhodobě. Nově ji podporují Piráti, kteří hledají ideologické zakotvení. Jestli též budou podporovat tzv. „církevní restituce“, explicitní i faktickou podporu sudetoněmeckému Landsmannschaftu či NATO, uvidíme. Odmítáme diskriminaci z historických a politických důvodů.

KSČM je připravena takto diskriminované spoluobčany bránit a chránit.

 

ÚV KSČM