Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace s. V. Filipa, předsedy ÚV KSČM za období 7.6.-11.6.2021

Albert Kukol

Vážené soudružky a soudruzi,

 

charakteristika tohoto týdne by mohla být jako klid před bouří.

V mezinárodní politice šlo zejména o přípravu, zejména mediální, na schůzku skupiny G7, tedy států, které sami sebe pořád přes zásadní ekonomické změny ve světě, nazývají nejsilnější ekonomiky světa. Přitom vyloučili ze svého středu RF a ČLR si ani netroufnou přizvat. Americký prezident se chystal na svou první cestu do Evropy po svém zvolení, když začíná ve Velké Britanii a kromě tohoto jednání se ještě zúčastní zasedání NATO a pak bude mít svou první schůzku s prezidentem V. V. Putinem.

V naší české politice jsme byli svědky dalšího ponižování naší suverenity za potlesku těch, kteří už nepokrytě nebo pod falešnými hesly slouží cizím zájmům.

Podle očekávání pod taktovkou udavačů z Pirátské strany a slouhů z KDU ČSL a TOP 09 se odehrála fraška v Evropském Parlamentu, kde se opět hlasovala právně nezávazná, ale politicky motivovaná deklarace o střetu zájmů předsedy vlády A. Babiše.

Musím připomenout, že ten kdo je v ČR majitelem firem, které mají nárok na dotace do zemědělské výroby nebo vlastní tištěná či elektronická media, tak je musí podle zákona o střetu zájmů převést do tzv. svěřenských fondů. To je institut, platný v českém právním řádu od roku 2012 a účinný od roku 2014, tedy od přijetí a vejití do účinnosti nového občanského zákoníku, který pro tehdejší politickou reprezentaci, zejména ODS, ČSSD, KDU ČSL a TOP 09, případně jiné strany, které jsme tu měli na jedno použití, ODA, US a VV připravil bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Konstrukce našeho právního řádu však nevylučuje, že by původní majitel neměl vliv na svůj bývalý majetek, protože může jmenovat správce takového svěřenského fondu. To u podobných fondů v zahraničí většinou nebývá a ministři jiných evropských zemí takto svůj majetek převádějí, když do politiky vstupují, aby si ho vrátili, když končí. KSČM na to upozorňuje od roku 2011, kdy jsme o novém občanském zákoníku začali jednat a v roce 2013 jsme do poslední chvíle žádali, aby zákon nevešel v účinnost a byl přepracován. To se ale nepodařilo. Náš postoj se promítl i do rozhodování ve středu, kdy byli svolány 3 schůze, právě ke střetu zájmů, kde Piráti chtěli zahrnout do okruhu politiků ve střetu zájmů i prezidenta republiky a téma využít jako předvolební propagaci, když měli k dispozici usnesení EP. Protože novela občanského zákoníku nebyla součástí schůze, PK KSČM nehlasoval pro program mimořádné schůze. Samotný bod je programem 104 schůze, která pokračuje v úterý 15.6. a nemělo politicky smysl nahrát Pirátské straně k jejich propagaci. Ve středu jsme tak schválili pouze program 108 schůze, která se zabývala odsouzením násilí na ženách a návrhy na změnu Trestního zákoníku, který také žel pochází z dílny Jiřího Pospíšila a koalice ODS, US a KDU ČSL z roku 2009. Po excesech Dominika Feriho se současné znění, ale zejména způsob policejního vyšetřování a soudní praxe takových trestných činů jeví jako neudržitelná. Pozitivní novela však nebyla součástí návrhu. Večer PK KSČM opakoval svůj nesouhlas s programem schůze, když na programu měl být návrh zákona o tzv. „covid pasech“, tedy speciálním dokladu o tom jestli jsme očkovaní, nebo občan prodělal nemoc Covid 19, nebo má negativní test. Na toto téma a na rozdělení lidí na kategorie vybraných a nehodných od rána probíhala demonstrace, která vyzývala k bojkotu zákona. Pro KSČM bylo nepřijatelné rozdělení lidí do kategorií a neochota vlády jednat jiným způsobem a tak jsme zaujali postoj neschválení stavu legislativní nouze, čímž návrh nemohl být projednán a schůze musela skončit. Tím jsme požadovaného výsledku dosáhli a přinutili

vládu, aby jednala s okolními státy a se státy, které jsou nejčastějšími cíli našich turistů, aby uznávali naše dokumenty a lidé nemuseli vynakládat prostředky na další potvrzení.

Ve čtvrtek stejně jako v úterý probíhalo jednání výborů poslanecké sněmovny tak, abychom mohli ve variabilním týdnu dokončit některá jednání. Zejména jde o státní závěrečný účet, pro legitimní jednání o státním rozpočtu, valorizace důchodů a platby za státní pojištěnce a tak udržení sociálních a zdravotních systémů v chodu. Osobně jsem se ve čtvrtek zúčastnil jednání na velvyslanectví RF, abych prostřednictví velvyslance popřál občanům RF ke státnímu svátku Dnu Ruska. Považuji to za potřebné, aby zde byl alespoň nějaký záchytný bod pro nový začátek česko ruských vztahů. Jinak po jednání s předsedou vlády v úterý došel ve středu dopis ministra zahraničních věcí Kulhánka, kde zve předsedy všech politických stran k jednání právě o vztazích k RF. Na jednání jsem připraven a za KSČM tam budu prosazovat urychlenou normalizaci vztahů. Návrat sochy I. S. Koněva na důstojné místo a zajištění podmínek pro udržení ekonomických vztahů. Je ale fakt, že zejména ze strany Senátu Parlamentu ČR je neustále vytvářen tlak na zhoršování vztahů nejen s RF a Běloruskem o čemž svědčí přijetí S. Cichuanovské v Senátu, ale i předsedou vlády a prezidentem republiky , ale i poslední usnesení a výzva neúčastnit se Zimních olympijských her v ČLR. Jde sice jen o opakování 14 dnů staré výzvy z USA, ale je zřejmé, že „Pátá kolona“ protinárodních sil neustále v Senátu pracuje a vytváří čím dál větší tlak. Proti tomu se musíme jako KSČM jasně vymezit a to na všech úrovních. Stejně je nutné odmítnout snahy, které začínají opět v Evropském parlamentu a mají ČR vyčlenit mezi země, které nebudou prosazovat ukončení blokády Kuby. Bylo by to poprvé, co by ČR se tak na Valném shromáždění zachovala tímto způsobem. Už jsme na kolegiu volených funkcionářů přijali opatření, aby hlas KSČM byl zřetelně proti takovým snahám a zhoršoval naše jméno ve světě. O tom až v příštím týdnu.

K problematickým vztahům dále patří i česko-polský vztah, kde sice naše republika vyhrála soudní spor o zastavení těžby v dole Turow, ale polská strana to nerespektuje a tak máme další oslabení našich vyjednávacích schopností, když nemůžeme čekat podporu u sousedů.

 

Tolik základní informace a předpokládám, že největší pohyb bude po příští středě.

 

S pozdravem

Čest práci

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM