Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace s. V. Filipa, předsedy ÚV KSČM.docx

Albert Kukol

Vážené soudružky a soudruzi,

 

v této informaci, tentokrát soustředěně jen od pondělí do pátku, když druhým dějstvím pokračovala česko-ruská krize, resp. krize české vlády, která nese následky, stále nevyšetřeného výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích. Když jako obvykle start i druhé části krize začal článkem bulvárního typu v serveru Seznam- zprávy. Je prostým faktem, že to, co se nyní „odehrává“ v posledních dnech na politické scéně v ČR je, ze strany ČR, pro celý vyspělý svět „špatná komedie“, ale také i velká tragédie pro budoucnost ČR!

Dovolte mi malé odbočení, resp. vysvětlující poznámku.: Chtě nechtě musím vysvětlit co je „ZPRAVODAJSKÁ HRA“ (ZH) jde o vrchol zpravodajské činnost jakékoli zpravodajské služby. ZH se stává s aktivních opatření „AO“. Nejde o žádný amatérismus, ale jen o práci profesionálů a jejich týmů, které mají svůj cíl. Např.: získání informací o protivníkovi (zejména o jeho zájmech a záměrech) nebo realizace účinné dezinformace protivníka, případně, proniknutí do struktur nepřátelských zpravodajských služeb atd. O ZH se vede „přísně utajovaná“ dokumentace. ZH s možnými dopady na „státní zájmy“ nelze realizovat bez souhlasu kompetentních nejvyšších státních orgánů! (NEMŮŽE ROZHODNOUT SÁM MV).

Proč jsem to odbočení použil je zřejmé, z uvedeného totiž vyplývá, že „PŘÍPAD VRBĚTICE“ z roku 2014 nelze považovat za ZH, ale správnější a přesné bude označovat „využití, nebo zneužití“ tohoto případu v roce 2021 za „POLITICKO-zpravodajskou AKCI“, kterou JE NUTNO VYJASNIT!

Způsob politické realizace, velice závažného a společensky nebezpečného „případu VRBĚTICE“, který byl nesporně výraznou „MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ“ v ČR, prozatím bez trestně-právní kvalifikace a soudního projednání (protože nejsou DŮKAZY!), mimořádné situace, které nedokázaly naše bezpečnostní a zpravodajské orgány předejít a zabránit (!), VYVOLAL řadu mezinárodních problémů nejen v neprospěch ČR, ale řady dalších států EU (včetně SRN a FRANCIE), vyvolal praktickou likvidaci mezistátních vztahů ČR a RF (RF zařadila ČR do kategorie „NEPŘÁTELSKÝCH STÁTŮ“, což by z bezpečnostního hlediska nebylo dobré „přehlížet“!)

Závěr:

„POLITICKÁ AKCE proti RF ze strany ČR“ vedla:

– k další degradaci politické scény v ČR (VLÁDY, PARLAMENTU….)

– k totální likvidaci základních mezistátních vztahů (politicko-ekonomic-kých) mezi ČR a RF

– k narušení vztahů v rámci EU, ČR nekonzultovala svůj postup se žádným státem – členem EU.

NEGATIVNÍ DOPADY této „Politické akce“ budou pro ČR „velice závažné a dlouhodobé“! Degradace politické scény, se dále prohloubila, když skutečně politici koalice Spolu vzali bulvární článek jako záminku pro svolání schůze Poslanecké sněmovny, když bylo jasné, že přizvaní ředitelé služeb odmítnou odpovídat na dotazy s odkazem na zákon. Také se tak stalo a celá neveřejná schůze byla zbytečná. Navíc v úterý skončila obstrukcí pravice, když její poslanci začali používat místo chybějících argumentů osobní napadání. Středeční dohra, po opětovném neschválení obstruovaného stavebního zákona dopoledne, sice už nebyla tak zmatečná, ale usnesení nikam nevedlo. Potvrdilo se, že skutečný zájem na vyšetření případu Vrbětice není a politické síly napojené na zájmy USA a Velké Británie pracují jen ve prospěch dovršení diplomatické roztržky s RF. Navíc, opět došlo k zneužívání pojmu vlastizrada. Tady musím znovu použít malé odbočení.

Vlastizrada je trestný čin se zvlášť formulovanou skutkovou podstatou, která vyžaduje, aby se pachatel, občan ČR, dopustil jiného trestného činu, a to rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Zvažte sami, kdo tady je ve spojení s cizí mocí.

Klub KSČM postupoval jednotně, odmítl shora uvedenou zpravodajskou akci i podřízení se mediokracii, vystoupení našich členů, bylo oceněno a mělo vyústění i do části medií.

V ostatních záležitostech dál trvala a trvá neshoda na vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, když SPD požaduje, aby se ostatní připojovali k jejich iniciativě a ODS dál postupovala po své linii a jednají jen se stranami od středu napravo. Piráti a STAN tvrdošíjně organizují předčasné volby, ale bez skutečného jednání nemají šanci 120 hlasů dosáhnout. Takže jejich spíše přání, než skutečný politický postoj, není aktuální ani po schválení volebního zákona, který už podepsal i prezident. Je potřeba se na nové znění zákona připravit. To už bude práce pro naše stranické organizační a volební oddělení.

Ve čtvrtek opět nikdo z ministrů, kteří mají, odpovídat na písemné interpelace nepřišel, proti tomu se PK ohradil, ale zatím bez výsledku. Dopoledne se konečně podařilo projednat náš návrh o situaci v podniku Liberty Ostrava a to včetně našeho návrhu na usnesení, které směřovalo k ochraně podniku a jeho zaměstnanců a případnému řešení až po výkup zpět pro stát. V ústních interpelacích se prezentovali poslanci Valenta a Luzar.

V pátek Piráti a STAN vzdali svou iniciativu na svolání mimořádné schůze na zkrácení volebního období Sněmovny a nahrát Senátu k tomu, aby převzal moc a přijímal zákonná opatření.

V rámci třetích čtení se začalo zákonem o zaměstnanosti – tedy tzv. zkrácenou prací, tedy zákonem, který umožňuje v rámci mimořádných událostí udržet zaměstnanost a pracovní místa pro pracující. V tom se významně angažovala zejména Hana Aulická Jírovcová a Stanislav Grospič. Návrh byl přijat bez devastujících pozměňovacích návrhů ODS, TOP 09 a Pirátů. Pokračovalo se

v projednávání stavebního zákona, který opět byl předmětem trvající obstrukce pravice a Pirátů a bylo jednání přerušeno. Nezbude než svolat mimořádnou schůzi k jeho doprojednání a to pravděpodobně ve středu 12. 5.

Sněmovna končila jednání novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, který pro spory i uvnitř koalice se vrátil do druhého čtení.

Na závěr mi dovolte, abych uvedl na pravou míru jeden z údajů minulé informace. Pokud jsem uvedl, že OV Praha východ navrhovala svolat mimořádný sjezd, tak jsem obdržel informaci od předsedy OV KSČM Zdeňka Štefka, že nešlo o usnesení OV, ale o iniciativu jejich člena Milana Havlíčka.

Čest práci a přeji Vám všem úspěšné a důstojné oslavy osvobození naší vlasti od německého nacismu a fašistické zvůle. Děkuji slavné Rudé armádě s úctou k více než 140 tis. jejich vojáků, kteří zde za naši svobodu položili své životy. S poděkováním 1. československému armádnímu sboru pod velením Ludvíka Svobody, s poděkováním partyzánům, povstalcům v Pražském povstání a všem, kteří se podíleli na obnovení naší svobody.

JUDr. Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM