Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Naléhavá výzva

Albert Kukol

Vážení spoluobčané, paní a pánové, soudruzi a soudružky!

Obracím se na Vás s tímto hodnocením současné situace, či spíše naléhavým vzkazem nejen jako předseda UV KSČM, ale především jako spoluobčan, který v souvislosti s pandemií Covidem –19 je denně konfrontován nejen se slovy, ale zejména i s činy jednotlivých politických stran, poslanců, senátorů, ústavních činitelů, vlády, ministrů a o souvisejících rozhodnutích státních orgánů a soudů.

Situace není dobrá.

Musím zdůraznit, že nejen my obyvatelé České republiky, ale všichni máme problém – tím problémem je zvládání celosvětová pandemie – tj. šířící se virové nákazy – Covid 19 v naší zemi. Z různých stran slyšíme o různých právech a nárocích jednotlivců či skupin. Dovolím si v této době zdůraznit to nejzákladnější právo – a to je právo na život a na zdraví. Tomu je ale třeba mnohé podřídit a mnoho proto udělat i strpět.

V této souvislosti je nejpodstatnější následující:

Výsledek našeho zvládání pandemie, přiznejme si je žel jeden z nejhorších na světě. Vinu na tom nese svým způsobem skoro každý z nás. Někdo nedomyšleným rozhodováním, jiní nedodržováním pravidel a principů, jejichž dodržování je pro řešení problému důležité. A je tu i skupina jednotlivců, kteří situaci vítají jako možnost se za každou cenu zviditelnit -to není dobré k ničemu.

Netřeba hledat hlavního viníka – tím je jednoznačně virus. Jde o to, jak postupovat, co dělat, abychom se mu ubránili. Křik o jiných lidských právech, nekonstruktivní a samoúčelná kritika ze strany pravicové opozice, ani řevnivost různých institucí, či prý spásná rozhodnutí soudů, včetně soudu ústavního, ani samoúčelné pokusy o zviditelnění rádoby- politiků nemocné neuzdraví a v boji s covidem pramálo pomohou. Media – a to bez výjimky by si měla uvědomit co je hlavní cílem a přestat nastolovat témata, která snad mají vliv na jejich sledovanost, ale vůbec ne na prevenci a pomoc v nezbytném boji s pandemií.

Začněme každý u sebe a uvědomujme si, že je nutné dodržovat základní pravidla ochrany sebe i ostatních. Alespoň to, že práce z domova, ošetřování členů rodiny není žádnou vládní dovolenou sloužící k návštěvě Špindlerova mlýna, či k rodinným výletům. Roušky či respirátor je třeba nosit a hygienická pravidla dodržovat. Základem je zamezit přenosu infekce mezi lidmi a omezení vzájemných kontaktů.

A žádám, buďme trpěliví. Buďme vstřícní. Buďme důslední, pokud se dodržování základních pravidel prevence týká. Vezměme si příklad ze zdravotníků a buďme obětaví tam kde je to zapotřebí. Pokusme se být v boji s covidem co nejvíce jednotní. Nezapomínejme na ty, kdo v boji s covidem prokazují nevšední statečnost.

Při tom všem, ale nezapomeňme ani na ty, kteří situaci s covidem zneužívají – a připomeňme jim to při volbách.

Přeji nemocným brzké uzdravení a všem Vám pevné zdraví a dlouhý život.

JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR