Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace týden od 8.3.2021

Karel Kuboš

Vážené soudružky a soudruzi,

pokračuji v informování členů ÚV KSČM a členské základny o politické situaci v ČR a postupu KSČM v ní.

V pátek proběhlo jednání VV ÚV KSČM, o kterém Vás informoval mpř. Šimůnek. Proto budu úsporný. Žel na jednání jsme museli vzít na vědomí informaci ministra zdravotnictví, že KSČM neudělí výjimku na konaná XI sjezdu v Brně vzhledem k tomu, že termín sjezdu spadá do ještě stále trvajícího nouzového stavu. Na to jsme museli reagovat, a proto jste dostali k rozhodnutí návrh na odložení konání sjezdu na listopad 2021, které je předkládáno per rollam.

Za nejzávažnější bod jednání musím považovat informaci o přípravě voleb. Návrhy kandidátních listin jak jsem upozorňoval, však neodpovídají vážnosti situace a nezahrnují zejména návrhy osobností, se kterými KSČM dlouhodobě spolupracuje, ať už jde o LKŽ, KČP  či jiné radikálně levicové politické strany a hnutí. Proto bylo rozhodnuto, že s vedením krajů návrh kandidátní listiny projedná pracovní skupina nejméně složená z dvou přímo volených funkcionářů, (např. Šimůnek, Ort) a příslušného člena VV ÚV KSČM za kraj.

Situace ve státě se dále vyhrocuje, zejména mezi opozicí a nově tvořícími se koalicemi tedy Spolu (ODS,TOP09,KDU-ČSL) a Piráty a STAN a ostatními stranami ať už koaličními ANO a ČSSD nebo nevládními KSČM a SPD. To má nepochybně i odraz v napjatých vztazích mezi lidmi.

Veřejným výstupem v politické rovině je pak úplné zablokování jednání sněmovny obstrukcemi. To je patrné na absolutním blokování třetích čtení ve středu i v pátek a odporu proti vládnímu návrhu o zmíněném zákonu o nízkouhlíkové ekonomice, kde pravicové opozici jde zejména o to, aby otevřela cestu americkému Westinghausu k zakázce v Dukovanech, který by v otevřené soutěži neměl šanci proti ruským a čínským výrobcům jak z důvodu ceny, tak z důvodu vlastní výroby, když v posledních 20 letech se na ničem takovém nepodílel. A to i za situace, že zákon je potřeba pouze pro snadnou notifikaci, tedy ověření financování a fungování na společném energetickém evropském trhu v Bruselu.

To vše ale zároveň bránilo projednání našeho návrhu zákoníku práce, tedy 5 týdnů dovolené jak ve středu, tak v pátek, kdy zase obstrukce spočívají v bránění přijetí novely zákona o ČNB. Tady je důvodem zejména to, aby zde působící zahraniční banky, si v ČR uchovaly své zisky z prostředků českých občanů. Zde se opět projevil klub Pirátské strany, který se jednoznačně přidal na stranu zahraničního kapitálu a podpory zahraničních bank.

Pro KSČM to znamenalo, že znovu jsme pro uchování naší iniciativy museli navrhnout do programu schůze jiné body na termíny, které neohrožují termíny jednání 3. čtení. Proto jsme si vynutili dohodou s koaličními stranami a SPD zařazení bodu Informace ministra zdravotnictví o průběhu očkování, kde jsme zejména sledovali cíl rozšíření počtu a druhů vakcín pro naše občany, včetně vakcín z ČLR a RF, které zatím nejsou registrovány u nás ani v EU, přestože je používají již jiné státy EU nebo jinde ve světě. Na tom se zároveň ukazuje i závislost hnutí ANO na slibech, které učinili v neprospěch našich občanů v Bruselu. Nepřijetí návrhu na dovoz Sputniku navíc vyostřil spor mezi předsedou vlády, ministrem zdravotnictví a ministrem zahraničí a prezidentem.

Na čtvrtek se nám podařilo zařadit jednání o školství, zejména o konání státních maturitních zkoušek a tak jsme dál udrželi naši iniciativu, když u obou našich bodů jsme měli šanci, aby naši poslanci byli i zpravodaji pro tyto body, (tedy Z. Ondráček a I. Pojezný), to nám dává i do příštích týdnů větší možnosti být i aktivní v mediích, protože oba body jsou zatím nedoprojednány  a budou pokračovat i ve čtvrtém březnovém týdnu. Aktivní jsme i u interpelací, zejména písemných, kde je pořád ve hře má interpelace na ministra obrany L. Metnara  ve věci placení záloh na nákupy v zahraničí, která nám umožňuje blokovat případné přesuny prostředků z vládní rozpočtové rezervy do MO. Ty budeme dál sledovat a jako přípustné budeme považovat jen takové, které souvisí s působením vojáků AČR při pomoci v boji proti pandemii Covid 19.

Čest práci

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM