Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace předsedy ÚV KSČM

Albert Kukol

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte, abych pokračoval i informaci pro členskou základnu o politické situaci u nás v prvním březnovém týdnu.

Nejprve k situaci u nás ve straně. V pondělí jsme sumarizovali výsledky některých krajských konferencí nebo KV KSČM o tvorbě kandidátních listin a to jsme také posuzovali nejprve na kolegiu volených funkcionářů v úterý s tím, že první výsledky posoudil v pátek i VV ÚV KSČM. Návrhy na složení kandidátních listin, ale zatím neodpovídají situaci a nárokům na složitou volební kampaň, která nás na podzim čeká. Nejde jen o nezařazení např. poslankyně H. Aulické Jírovcové na KL v Ústeckém kraji, ale také dál není ani snaha zatím v známých návrzích KL zařadit další osobnosti ze spolupracujících organizací či jednotlivců. Opět opakuji, že to je špatný postup a plénum ÚV KSČM takto sestavené KL nebude schvalovat, ale budou navrženy příslušné změny. Proto byl schválen postup pro jednání mezi volenými funkcionáři strany a vedením KV KSČM, které odpovídají za návrh vůči ÚV KSČM. Ministr zdravotnictví mi zatím ústně sdělil, že mi odesílá dopis, kterým odmítl udělit výjimku pro konání XI sjezdu KSČM v termínu 27.-28.3. t.r. v Brně. Na základě této informace VV ÚV KSČM tedy pověřil s. Šimůnka jednat o náhradních termínech a najít čas v co nejbližším termínu na jednání pléna ÚV KSČM a v případě, že to nebude možné do 30.3.2021 (nouzový stav trvá do 28.3.),bude nejméně Výroční finanční zpráva KSČM rozeslána členům pléna ÚV elektronicky a požádáno o její schválení per rollam.

Situace ve společnosti se dál vyostřuje. Vyhlášený nouzový stav je sice dále většinově přijímán jako nutný, ale vyhlášená opatření jsou považována za jednak chaotická a nepromyšlená a za zbytečně komplikovaná. Dál se potvrzuje, že Ti, kteří nejvíce kritizují postup vlády, nechtějí nést odpovědnost a stále se obracejí na vládu, aby jejich povinnosti plnila za ně. Dále jsou přijímány zákony, které znamenají kompenzace pro ty, kteří jsou postiženi zákazem výkonu své práce a podnikání. Pravicová opozice zaujala postoj úporné obstrukce všeho, co by mohlo pomoci občanům a je z dílny KSČM, ale i vlády a dokonce i návrhům, které by mohl zvýhodnit jednu ze stran. Takže, od začátku schůze, která začala v úterý jsme svědky zneužívání přednostních práv, dlouhých opakujících se projevů, přestávek na jednání klubu poslanců pod různými smyšlenými záminkami. Podruhé předložený návrh zákona o kompenzacích za karanténu, který neprošel v pátek, byl nakonec v úterý pozdě v noci schválen v podobě, ve které ho pravice odmítla po absurdním pozměňovacím návrhu TOP09. Ve středu opět pravice obstrukcemi dosáhla nedokončení zákona o nízkouhlíkové energetice. Totéž se jim podařilo v pátek, když obstrukčními projevy protahovali jednání o odstranění dětských dluhů, aby se nedostalo na náš návrh změny zákoníku práce s 5 týdny dovolených a právě energetický zákon, využili k tomu i požadavky na přestávku na jednání PK. Jistě ekonomický zájem USA je tím pravým vodítkem pro takovou úpornou snahu. Přerušeno bylo i jednání o stavebním zákonu. KSČM prosadila na jednání informaci ministra zdravotnictví o očkování, ale ani tento bod nebyl dokončen a pro zmíněnou obstrukci i přes znovu zařazení do programu pátečního jednání. Torpédování všeho co se pravici a Pirátům nelíbí je už zjevné a je důležité, že si toho veřejnost všímá a takový postup jako destrukční odsuzuje.

Pro větší informovanost veřejnosti jsem navrhl využít systém otevřeného dopisu – naléhavé výzvy, kterou přikládám k této svodné informaci.

Čest práci

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

Příloha Otevřený dopis – Výzva občanům